UWAGA !

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ) zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – kształcenie na odległość przedłużone zostaje do 24 maja 2020 r.

KOMUNIKAT

Powołując się na komunikat otrzymany z organu prowadzącego, którym jest Samorząd Województwa Pomorskiego informuję, że:

– nauczyciele pozostają w gotowości do pracy bez obowiązku stawiania się w miejscu pracy;

- zaleca się wdrażanie przez nauczycieli zdalnych form pracy z uczniami;

– sposób realizacji zadań przez pozostałych pracowników ustala dyrektor szkoły, mając na uwadze zalecenia dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianiu się zagrożenia epidemiologicznego oraz możliwość zdalnego wykonywania zadań przez pracowników.

 

 

Irena Szkólnik

Dyrektor WZSP w Gdyni

 
 • uczniowie w wojewódzkim zespole szkół

  loga urzędówWitamy w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych

  w Gdyni

 Prowadzimy nabór na rok szkolny 2020/2021.

szczegóły w zakładce - REKRUTACJA -

Państwowa szkoła policealna - Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni

WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH W GDYNI TO BEZPŁATNA SZKOŁA PUBLICZNA

 

z ponad 50-letnią tradycją kształcenia, dawniej funkcjonująca pod nazwą Zespołu Szkół Medycznych.

Jesteśmy szkołą medyczną zajmującą się kształceniem profesjonalnych i kompetentnych pracowników poszukiwanych na rynku pracy. Nauka w Wojewódzkim  Zespole Szkół Policealnych w Gdyni jest BEZPŁATNA. Naszym słuchaczom proponujemy szeroki wachlarz zawodów oraz dogodne systemy nauki. Na przestrzeni lat wykształciliśmy specjalistów wielu dziedzin medycznych.

Oferta kształcenia:

forma dzienna:

 • technik masażysta
 • terapeuta zajęciowy

forma zaoczna:

 • opiekun w domu pomocy społecznej
 • opiekunka środowiskowa
 • technik usług kosmetycznych
 • opiekun medyczny
 • technik sterylizacji medycznej

forma stacjonarna:

 • opiekunka dziecięca
 • technik masażysta
 • asystentka stomatologiczna
 • higienistka stomatologiczna
 • terapeuta zajęciowy

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE:

 •  technik usług kosmetycznych 
 •  opiekun medyczny 
 •  opiekunka dziecięca 

PODEJMUJĄC NAUKĘ W WZSP W GDYNI ZDOBĘDZIESZ CIEKAWY ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ!

Szkoła dzięki wielu bardzo dobrze wyposażonym w pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt multimedialny pracownie, bibliotekę  oraz siłownię oferuje nauczanie na najwyższym poziomie. Dla naszych słuchaczy dostępne są następujące pracownie:

 • pracownia zabiegów higienicznych
 • pracownia asystowania lekarzowi dentyście
 • pracownia masażu
 • pracownia anatomii
 • pracownia kosmetyki
 • pracownia komputerowa
 • pracownie zajęć teoretycznych
 • pracownia wychowania i pielęgnowania dziecka
 • pracownia terapii zajęciowej

Zajęcia praktyczne odbywają się w szpitalach, domach pomocy społecznej, żłobkach, zakładach rehabilitacyjnych, gabinetach stomatologicznych,  kosmetycznych oraz odnowy biologicznej.
W naszej szkole zatrudniona jest wysoko wyspecjalizowana i  doświadczona kadra nauczycielska, która tworzy przyjazny i ciepły klimat sprzyjający zdobywaniu wiedzy i umiejętności zawodowych. 

Statut szkoły

Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni informuje, że Inspektorem  Ochrony Danych (IOD) jest Pani Katarzyna Kawczyńska. Z inspektorem można  kontaktować się poprzez e-mail na adres: inspektor.wzsp@wp.pl oraz na adres  siedziby Administratora Danych: 81-346 Gdynia ul. Żeromskiego 31. Do  Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące  przetwarzania Państwa danych przez Szkołę, w tym realizacji Państwa praw. Do  kompetencji Inspektora Ochrony Danych nie należy natomiast załatwianie  innych spraw.

Konkurs "Nauczyciel Pomorza"

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat konkursu.

nauczyciel pomorza

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Wojewódzki Zespół Szkół
Policealnych w Gdyni

Żeromskiego 31
81-346 Gdynia