Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni

Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni

 

Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni to bezpłatna szkoła publiczna. Funkcjonujemy na rynku od ponad 50 lat, wcześniej jako Zespół Szkół Medycznych. Tradycją szkoły jest reagowanie na bieżące potrzeby rynku pracy oraz środowiska lokalnego. Obecnie kształcimy w zawodach medyczno-społecznych w formie dziennej, stacjonarnej i zaocznej co pozwala w pełni pogodzić naukę z codziennymi obowiązkami rodzinnymi i zawodowymi. Szkoła znajduję się w centrum miasta, posiada nowocześnie wyposażone pracownie dydaktyczne oraz profesjonalnie przygotowaną kadrę pedagogiczną.
Celem działania Szkoły jest przygotowanie do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej oraz aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.
Z nami masz szanse zdobyć doświadczenia w placówkach szkoleniowych takich jak: szpitale, gabinety stomatologiczne i kosmetyczne, zakłady rehabilitacyjne, żłobki, domy pomocy społecznej i inne.
Absolwenci nasi są chętnie zatrudniani i chwaleni przez pracodawców za profesjonalne przygotowanie do zawodu.

 

Witamy w Wojewódzkim Zespole Szkół
Policealnych w Gdyni

Logotypy, Fundusze Europejskie, UM Województwa Pomorskiego, Unia Europejska-flaga

Kierunki

W naszej ofercie kształcenia dostępne są kierunki medyczne roczne i dwuletnie, organizowane w różnych trybach nauki. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych pedagogów i specjalistów danej dziedziny, którzy zapewniają atmosferę sprzyjającą nauce i zdobywaniu doświadczenia.

Specjalistka obsługująca pacjentkę
Kursy, pani w niebieskim fartuchu, fotel u stomatologa

Kursy

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to świetna perspektywa dla osób, które nie posiadają wykształcenia średniego, a chcą zdobyć nowy, doceniany na rynku pracy zawód. Ukończenie kursu upoważnia do udziału w egzaminie zawodowym i uzyskania świadectwa.

Rekrutacja

Zapewniamy jasny proces rekrutacyjny do Szkół Policealnych oraz na Kursy Zawodowe. W przypadku chęci udziału prosimy o przygotowanie wyszczególnionej dokumentacji. Konieczne będzie wykonanie także określonych badań stanu zdrowia.

Rekrutacja, pisanie długopisem w notatniku

Fundusze Europejskie

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

 

Unia Europejska

 

BIP

 

MEN

 

EFS

 

Kuratorium Oświaty

 

Pomorskie