Technik Masażysta – forma dzienna/ stacjonarna

Gdzie może pracować technik masażysta?

Szkoła dla techników masażystów w Gdyni to miejsce, gdzie poznasz zasady i metody profesjonalnej rehabilitacji i wykonywania masażu w celach relaksacyjnych. Z oferty naszej szkoły masażu powinny skorzystać osoby o doskonałej sprawności ruchowej i fizycznej, która jest wymagana podczas terapii manualnej. Z usług technika masażysty korzystają nie tylko szpitale czy przechodnie, ale również uzdrowiska, zakłady opiekuńcze i ośrodki SPA. Nauka na kierunku Technik masażysta pozwoli zdobyć nowe umiejętności i kwalifikacje, wymagane między innymi do założenia samodzielnej działalności gospodarczej czy otwarcia własnego salonu masażu.

 

Wykaz zajęć dydaktycznych na kierunku

Czas trwania nauki: 2 lata

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy organizacji ochrony zdrowia
 • Język obcy zawodowy
 • Promocja zdrowia
 • Komunikacja personalna i społeczna
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • Język migowy
 • Technologie informatyczne
 • Teoretyczne podstawy masażu
 • Anatomia z fizjologią
 • Zarys fizjoterapii
 • Wybrane zagadnienia kliniczne
 • Pracownia masażu
 • Diagnostyka i systematyka ćwiczeń w masażu
 • Zajęcia praktyczne
 • Praktyka zawodowa
 • Podstawy przedsiębiorczości – tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć