BEZPŁATNA SZKOŁA MEDYCZNA - OFERTA KSZTAŁCENIA

 

Opiekunka Środowiskowa – forma zaoczna

Wykaz zajęć dydaktycznych na kierunku 

Czas trwania nauki: 1 rok

 • Podstawy psychologii
 • Wybrane zagadnienia z socjologii
 • Teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka
 • Organizacja opieki środowiskowej
 • Język migowy
 • Język obcy w pomocy społecznej
 • Opieka i pielęgnacja człowieka
 • Aktywizacja osoby podopiecznej
 • Trening umiejętności społecznych
 • Praktyka zawodowa 
 • Podstawy przedsiębiorczości – tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć

Technik sterylizacji medycznej – forma zaoczna

Wykaz zajęć dydaktycznych na kierunku 

Czas trwania nauki: 1 rok

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy organizacji ochrony zdrowia
 • Komunikacja personalna i społeczna
 • Zarys anatomii z fizjologią
 • Język migowy
 • Język obcy zawodowy
 • Technologie mycia i dezynfekcji
 • Technologia sterylizacji
 • Pracownia dekontaminacji medycznej
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • Technologie informatyczne
 • Praktyka zawodowa
 • Podstawy przedsiębiorczości – tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć

Opiekun Medyczny – forma dzienna/stacjonarna

Wykaz zajęć dydaktycznych na kierunku

Czas trwania nauki: 1,5 roku

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy organizacji ochrony zdrowia
 • Język obcy zawodowy
 • Język migowy
 • Anatomia z fizjologią
 • Komunikacja personalna i społeczna
 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Technologie informatyczne
 • Pracownia zabiegów higienicznych
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • Działalność opiekuńcza
 • Praktyka zawodowa
 • Podstawy przedsiębiorczości – tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć

Opiekun w Domu Pomocy Społecznej –  forma zaoczna

Wykaz zajęć dydaktycznych na kierunku

Czas trwania nauki: 2 lata

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy działalności gospodarczej
 • Język obcy zawodowy
 • Język migowy
 • Pedagogika specjalna
 • Podstawy psychologii i socjologii
 • Propedeutyka zdrowia
 • Wybrane zagadnienia z metodyki pracy socjalnej
 • Technologie informacyjne
 • Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia
 • Wybrane zagadnienia z rehabilitacji
 • Organizacja czasu wolnego
 • Polityka społeczna
 • Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych
 • Pracownia pierwszej pomocy
 • Pracownia arteterapii
 • Zajęcia praktyczne
 • Praktyka zawodowa 
 • Podstawy przedsiębiorczości – tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć

Technik Usług Kosmetycznych – forma dzienna/ zaoczna

Wykaz zajęć dydaktycznych na kierunku

Czas trwania nauki: 2 lata

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Marketing w kosmetyce
 • Język obcy zawodowy
 • Komunikacja personalna i społeczna
 • Anatomia z fizjologią
 • Kosmetologia z elementami chemii kosmetycznej
 • Dermatologia
 • Podstawy żywienia
 • Technologie informatyczne
 • Podstawy fizykoterapii w kosmetyce
 • Wykonywanie makijażu twarzy
 • Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu
 • Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych ciała, dłoni i stóp
 • Praktyka zawodowa
 • Podstawy przedsiębiorczości – tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć

 

Technik Masażysta – forma dzienna/ stacjonarna

Wykaz zajęć dydaktycznych na kierunku

Czas trwania nauki: 2 lata

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy organizacji ochrony zdrowia
 • Język obcy zawodowy
 • Promocja zdrowia
 • Komunikacja personalna i społeczna
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • Język migowy
 • Technologie informatyczne
 • Teoretyczne podstawy masażu
 • Anatomia z fizjologią
 • Zarys fizjoterapii
 • Wybrane zagadnienia kliniczne
 • Pracownia masażu
 • Diagnostyka i systematyka ćwiczeń w masażu
 • Zajęcia praktyczne
 • Praktyka zawodowa
 • Podstawy przedsiębiorczości – tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć

 

Higienistka Stomatologiczna – forma dzienna/ stacjonarna

Wykaz zajęć dydaktycznych na kierunku 

Czas trwania nauki: 2 lata

 • Podstawy organizacji ochrony zdrowia
 • Technologie informatyczne
 • Stany zagrożenia życia i zdrowia
 • Język migowy
 • Język obcy w stomatologii
 • Komunikacja personalna i społeczna
 • Propedeutyka stomatologiczna
 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
 • Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej
 • Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym
 • Działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej
 • Praktyka zawodowa
 • Podstawy przedsiębiorczości – tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć

 

Terapeuta zajęciowy – forma dzienna/ stacjonarna

Wykaz zajęć dydaktycznych na kierunku 

Czas trwania nauki: 2 lata

 • Język obcy w terapii zajęciowej
 • Anatomia z fizjologią
 • Komunikacja personalna i społeczna
 • Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia
 • Język migowy
 • Podstawy terapii zajęciowej
 • Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej
 • Prowadzenie terapii zajęciowej
 • Wybrane zagadnienia kliniczne
 • Technologie informatyczne
 • Praktyka zawodowa 
 • Podstawy przedsiębiorczości – tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć

 

Asystentka Stomatologiczna – forma dzienna/ stacjonarna

Wykaz zajęć dydaktycznych na kierunku 

Czas trwania nauki: 1 rok 

 • Podstawy działalności gospodarczej w ochronie zdrowia
 • Zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc
 • Farmakoterapia w stomatologii
 • Działalność zawodowa asystentki stomatologicznej
 • Dokumentacja medyczna w stomatologii
 • Język obcy w stomatologii
 • Język migowy
 • Asystowanie lekarzowi dentyście
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej
 • Trening umiejętności społecznych
 • Praktyka zawodowa 
 • Podstawy przedsiębiorczości – tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć

Opiekunka Dziecięca – forma dzienna/ stacjonarna

Wykaz zajęć dydaktycznych na kierunku

Czas trwania nauki: 2 lata

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy działalności gospodarczej
 • Język obcy zawodowy – język angielski
 • Zarys anatomii z elementami pierwszej pomocy
 • Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • Język migowy
 • Technologie informatyczne
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Teoretyczne podstawy pielęgnowania dziecka
 • Teoretyczne podstawy wychowania dziecka
 • Teoria wychowania muzycznego
 • Teoria wychowania artystycznego
 • Pracownia pielęgnacji dziecka
 • Pracownia wychowania dziecka
 • Wychowanie dziecka poprzez literaturę i muzykę
 • Wychowanie artystyczne dziecka
 • Zajęcia praktyczne
 • Praktyka zawodowa
 • Podstawy przedsiębiorczości – tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć