Opieka nad osobami starszymi

Opiekun w DPS ma bezpośredni kontakt z osobami niesamodzielnymi, niepełnosprawnymi i chorymi, które wymagają stałego wsparcia i opieki. Jeśli pomoc drugiemu człowiekowi jest dla Ciebie ważnym doświadczeniem, skorzystaj z naszego zaplecza edukacyjnego.

Jaki jest zakres obowiązków opiekuna w Domu Pomocy Społecznej?

Absolwenci naszej szkoły mogą pochwalić się doskonałą znajomością podstaw anatomii człowieka, języka migowego, a także wielu dolegliwości, które najczęściej dotykają mieszkańców DPS. Nauka opieki nad niepełnosprawnymi obejmuje także specjalistyczną wiedzę z zakresu obsługi sprzętu ortopedyczno-rehabilitacyjnego.

Jakie są perspektywy rozwoju absolwentów naszej szkoły? Wykwalifikowane osoby wykonują czynności pielęgnacyjno-higieniczne, wspierają emocjonalnie swoich podopiecznych, a także współpracują z psychologami pracującymi w DPS. Nauka opieki nad niepełnosprawnymi sprawia, że opiekun będzie w stanie ocenić możliwości psychofizycznego mieszkańca DPS, zachęcając – w miarę indywidualnych możliwości podopiecznego – do zwiększania samodzielności i aktywności intelektualnej lub społecznej.