Blog

kosmetyczka

Jakie umiejętności nabywasz podczas dwuletniej nauki na kierunku technik usług kosmetycznych?

Obecnie zauważa się znaczący wzrost zainteresowania kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi. Wynika to z zapotrzebowania rynku pracy, na którym brakuje wykwalifikowanych fachowców. Wielu młodych ludzi decyduje się na studia o profilu ogólnoakademickim, przez co jest coraz mniej osób z umiejętnościami praktycznymi.

Czytaj więcej

egzamin

Dlaczego warto stale podnosić swoje kwalifikacje?

Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pomoże Ci lepiej odnaleźć się na rynku pracy i dostosować do współczesnych wymogów wciąż zmieniającego się świata. Poszerzy Twoje horyzonty i pomoże zdobyć dodatkowe, cenne doświadczenie. Nowe umiejętności mogą również stać się argumentem w trakcie negocjacji honorarium za wykonywaną przez Ciebie pracę i stanowić przewagę nad konkurencją. Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych świadczyć będzie ponadto o Twojej chęci samorealizacji i uczenia się, a także o zaangażowaniu w zdobywanie wiedzy oraz praktyki.

Czytaj więcej

opiekun medyczny

Jakie cechy powinien mieć dobry opiekun medyczny?

Zawód opiekuna medycznego oficjalnie został wprowadzony w 2007 roku przez Ministra Zdrowia ze względu na niewystarczającą ilość pielęgniarek i pielęgniarzy. Kształcenie w tym zawodzie odbywa się w szkołach policealnych po ukończeniu szkoły średniej. Cykl kształcenia trwa trzy semestry w formie dziennej lub stacjonarnej (wieczorowej). Przygotowanie kończy się egzaminem zawodowym przeprowadzanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Otrzymany dyplom upoważnia do wykonywania zawodu w Polsce i wszystkich innych krajach Unii Europejskiej. Dobry opiekun medyczny powinien mieć nie tylko uprawnienia, ale także określone cechy. Jakie?

Czytaj więcej