Blog

trzej mężczyźni patrzą w monitor

Co wyróżnia absolwenta szkoły policealnej na rynku pracy?

Po ukończeniu szkoły średniej wiele osób zastanawia się, w jaki sposób kontynuować naukę, aby łatwiej znaleźć dobrą pracę. Można zdecydować się na studia wyższe, ale warto pamiętać, że większość kierunków daje dość ogólne wykształcenie. Jeśli nie mamy wystarczającego doświadczenia, to samo ich ukończenie wcale nie gwarantuje szybkiego znalezienia wymarzonej pracy. Innym wyborem jest szkoła policealna, którą wyróżnia nastawienie nie tylko na teorię, ale także na praktyczną naukę zawodu, co okazuje się później bardzo cenne.

Czytaj więcej

grupa studentów

Dlaczego warto wybrać naukę w szkole zawodowej?

Szkoła średnia, szczególnie jeśli jest to liceum, daje tylko bardzo ogólne wykształcenie, zwykle po jej ukończeniu potrzebna jest kontynuacja nauki w wybranej konkretnej dziedzinie. Można zdecydować się na studia, jednak trwają one długo i nie zawsze zapewniają dobrą pracę od razu po dyplomie. Dlatego innym rozwiązaniem wartym rozważenia jest rozpoczęcie nauki w policealnej szkole zawodowej. Dobrze wiedzieć, jakie korzyści przynosi wybór tego rodzaju kształcenia.

Czytaj więcej

kosmetyczka

Jakie umiejętności nabywasz podczas dwuletniej nauki na kierunku technik usług kosmetycznych?

Obecnie zauważa się znaczący wzrost zainteresowania kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi. Wynika to z zapotrzebowania rynku pracy, na którym brakuje wykwalifikowanych fachowców. Wielu młodych ludzi decyduje się na studia o profilu ogólnoakademickim, przez co jest coraz mniej osób z umiejętnościami praktycznymi.

Czytaj więcej

egzamin

Dlaczego warto stale podnosić swoje kwalifikacje?

Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pomoże Ci lepiej odnaleźć się na rynku pracy i dostosować do współczesnych wymogów wciąż zmieniającego się świata. Poszerzy Twoje horyzonty i pomoże zdobyć dodatkowe, cenne doświadczenie. Nowe umiejętności mogą również stać się argumentem w trakcie negocjacji honorarium za wykonywaną przez Ciebie pracę i stanowić przewagę nad konkurencją. Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych świadczyć będzie ponadto o Twojej chęci samorealizacji i uczenia się, a także o zaangażowaniu w zdobywanie wiedzy oraz praktyki.

Czytaj więcej

opiekun medyczny

Jakie cechy powinien mieć dobry opiekun medyczny?

Zawód opiekuna medycznego oficjalnie został wprowadzony w 2007 roku przez Ministra Zdrowia ze względu na niewystarczającą ilość pielęgniarek i pielęgniarzy. Kształcenie w tym zawodzie odbywa się w szkołach policealnych po ukończeniu szkoły średniej. Cykl kształcenia trwa trzy semestry w formie dziennej lub stacjonarnej (wieczorowej). Przygotowanie kończy się egzaminem zawodowym przeprowadzanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Otrzymany dyplom upoważnia do wykonywania zawodu w Polsce i wszystkich innych krajach Unii Europejskiej. Dobry opiekun medyczny powinien mieć nie tylko uprawnienia, ale także określone cechy. Jakie?

Czytaj więcej