Opiekunka środowiskowa – forma zaoczna

Zawodowe pomaganie innym to nie tylko zajęcie zarobkowe, ale również ważna misja społeczna. Jeżeli chcesz uczynić z niesienia pomocy swoje podstawowe zajęcie, zapraszamy do naszej szkoły, gdzie uczymy miedzy innymi na kierunku opiekunka środowiskowa! Jeśli kierujesz się w swoim życiu empatią i cierpliwością, a także lubisz kontakt z ludźmi, zachęcamy do aplikowania! To praca dla osób, które potrafią zrozumieć położenie drugiego człowieka. To także zawód, który wymaga bycia gotowym na sprostanie wielu wyzwaniom. Czujesz, że to praca właśnie dla Ciebie? Zapraszamy do naszej szkoły!

Jak zostać opiekunką środowiskową?

Aby uzyskać kwalifikacje zawodowe, należy ukończyć specjalny kierunek w naszej szkole dla opiekunek środowiskowych. Absolwenci są doskonale przygotowani do wykonywania wielu zadań zawodowych, takich jak organizowanie opieki i wsparcia społecznego podopiecznemu, zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego osobie podopiecznej lub przewlekle chorej, a także pomoc podopiecznemu w prowadzeniu gospodarstwa domowego i tworzeniu możliwie jak najlepszych warunków życia. Opiekunka środowiskowa ma odpowiednie kompetencje, aby podjąć się efektywnej motywacji osoby podopiecznej do podejmowania samodzielnej aktywności fizycznej oraz intelektualnej.

Gdzie może pracować opiekunka środowiskowa?

Najczęściej miejscem pracy opiekunki środowiskowej jest dom podopiecznego. Osoba, która ukończyła kierunek w naszej szkole, może liczyć za zatrudnienie również w instytucjach opiekuńczych: domach pomocy społecznej, domach dla samotnych matek, środowiskowych domach samopomocy i pozostałych placówkach. Opiekunka środowiskowa może pracować także na oddziałach szpitalnych opieki długoterminowej. W przypadku tego zawodu istnieje możliwość założenia własnej działalności gospodarczej.

 

Wykaz zajęć dydaktycznych na kierunku 

Czas trwania nauki: 1 rok

 • Podstawy psychologii
 • Wybrane zagadnienia z socjologii
 • Teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka
 • Organizacja opieki środowiskowej
 • Język migowy
 • Język obcy w pomocy społecznej
 • Opieka i pielęgnacja człowieka
 • Aktywizacja osoby podopiecznej
 • Trening umiejętności społecznych
 • Praktyka zawodowa 
 • Podstawy przedsiębiorczości – tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć