Opiekun medyczny – rozszerzone kompetencje od tego roku szkolnego

W naszej ofercie wyjątkowe miejsce zajmuje kierunek Opiekun medyczny, który jest zawodem zaufania publicznego, należy do najbardziej poszukiwanych, tak w Polsce, jak i w Europie. Opiekun medyczny to osoba wrażliwa, kompetentna, profesjonalnie przygotowana do pomagania i świadczenia usług osobie chorej i niesamodzielnej.

Szkoła w Gdyni spełni Twoje oczekiwania w tym zakresie, dzięki bardzo dobrze przygotowanej kadrze pedagogicznej, świetnie wyposażonych pracowniach dydaktycznych i życzliwej atmosferze.

Gdzie pracuje opiekun medyczny?

Opiekun medyczny profesjonalnie opiekuje się osobami niesamodzielnymi i chorymi. Jego najważniejszym zadaniem jest dbanie o stan fizyczny i psychiczny podopiecznego poprzez wykonywanie wielu czynności opiekuńczych, higieniczno-pielęgnacyjnych i od roku szkolnego 2021/2022 także medycznych. Opiekun medyczny może aktywizować chorego do podejmowania samodzielnych czynności intelektualnych i społecznych, organizując mu różne formy spędzenia czasu wolnego. W związku z tym absolwenci naszej szkoły są potrzebni w wielu miejscach: oddziałach szpitalnych, domach pomocy społecznej, środowiskowych domach pomocy, zakładach opiekuńczo-leczniczych, a także stowarzyszeniach działających na rzecz osób niesamodzielnych i chorych.

Co powinien umieć opiekun medyczny?

Absolwenci szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekun medyczny powinni być przygotowani do wykonywania zadań zawodowych:

• Rozpoznawania problemów i potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej,
• Świadczenie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych,
• Współpracy z zespołem terapeutycznym,
• Wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych,
• Wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo – symetrycznej,
• Wykonywania wybranych czynności medycznych np.: podawanie insuliny, podawanie podskórnych zastrzyków.

Aby dowiedzieć się więcej o kompetencjach opiekuna medycznego, zachęcamy do kontaktu z naszą szkołą!