Terapeuta zajęciowy – forma dzienna/ stacjonarna

Terapeuta zajęciowy współpracuje z lekarzami, rodziną oraz najbliższym otoczeniem pacjentów w różnym wieku. To bardzo ważny członek każdego zespołu terapeutycznego w wielu placówkach opiekuńczych. W naszej szkole na kierunku Terapeuta zajęciowy oferujemy 2-letnią naukę , dzięki której absolwenci będą mieć odpowiednie kwalifikacje zawodowe do niesienia pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym i wymagającym rehabilitacji w odzyskiwaniu kondycji psychicznej oraz fizycznej. W naszej szkole na kierunku Terapeuta zajęciowy uczymy, jak skutecznie tworzyć indywidualny program działań terapeutycznych, dostosowanych do psychicznych, biologicznych i społecznych potrzeb podopiecznego.

Kto może być terapeutą zajęciowym?

Jeżeli w swoim życiu kierujesz się empatią i wrażliwością, zachęcamy do podjęcia nauki na kierunku Terapeuta zajęciowy w naszej szkole w Gdyni. Uczestniczenie w wielu kursach i zajęciach pomaga w rozwijaniu takich cech jak cierpliwość i otwartość na potrzeby innych ludzi. Zawód ten pozwala podjąć ciekawą pracę w ochronie zdrowia. Mile widziane będzie także zainteresowanie aktywnością artystyczną.

Nasz program nauki na terapeutę zajęciowego obejmuje praktyczne wykorzystanie wielu nowoczesnych metod pracy z podopiecznymi:
• ergoterapia,
• arteterapia,
• estetoterapia,
• socjoterapia.

Absolwenci naszej szkoły zyskują wiele kluczowych kompetencji, umożliwiających prowadzenie ćwiczeń dla osób w różnym wieku i o różnej sprawności psychofizycznej.

Gdzie pracuje terapeuta zajęciowy?

Absolwenci naszej szkoły mają ogromne szanse na zatrudnienie w wielu placówkach opiekuńczo-leczniczych, szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjnych, a także w nowoczesnych pracowniach terapii zajęciowych, które są prowadzone przez stowarzyszenia i fundacje. Absolwenci POMORSKIEJ MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ im. Aliny Pienkowskiej w Gdyni mogą podjąć się zatrudnienia także w ośrodkach poprawczych lub zakładach karnych – wszystko zależy od zakresu specjalizacji i sposobu prowadzenia psychoterapii.

 

Wykaz zajęć dydaktycznych na kierunku 

Czas trwania nauki: 2 lata

 • Język obcy w terapii zajęciowej
 • Anatomia z fizjologią
 • Komunikacja personalna i społeczna
 • Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia
 • Język migowy
 • Podstawy terapii zajęciowej
 • Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej
 • Prowadzenie terapii zajęciowej
 • Wybrane zagadnienia kliniczne
 • Technologie informatyczne
 • Praktyka zawodowa 
 • Podstawy przedsiębiorczości – tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć