Technik sterylizacji medycznej – forma zaoczna

Czym zajmuje się technik sterylizacji medycznej?

Technik sterylizacji medycznej to zawód, który wymaga najwyższej precyzji. Wiedza i umiejętności naszych absolwentów stanowią niezbędną pomoc lekarzom, a dyplomowani technicy odpowiadają również za bezpieczeństwo pacjentów na terenie przychodni i pozostałych placówek medycznych. Osoby, które podejmą się nauki na technika sterylizacji medycznej, uczęszczają na zajęcia dydaktyczne, obejmujące między innymi praktyczne metody stosowane w dezynfekcji, dekontaminacji oraz myciu sprzętu specjalistycznego. Co więcej, absolwenci tego kierunku znają podstawy fizjologii, anatomii oraz informatyki. Jeżeli chcesz nauczyć się profesjonalnej sterylizacji medycznej, zgłoś się do naszej szkoły!

 

Wykaz zajęć dydaktycznych na kierunku 

Czas trwania nauki: 1 rok

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy organizacji ochrony zdrowia
 • Komunikacja personalna i społeczna
 • Zarys anatomii z fizjologią
 • Język migowy
 • Język obcy zawodowy
 • Technologie mycia i dezynfekcji
 • Technologia sterylizacji
 • Pracownia dekontaminacji medycznej
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • Technologie informatyczne
 • Praktyka zawodowa
 • Podstawy przedsiębiorczości – tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć