Aktualnie bierzemy udział w następujących projektach:

1) Tytuł Projektu: „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku”


Oś priorytetowa: 3 Edukacja
Działanie: 3.3 Edukacja zawodowa
Poddziałanie: 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej
Cel projektu: Poprawiona przyszła zatrudnialność uczniów kształcenia zawodowego
Dofinansowanie projektu z UE: 1 804 902,00 zł
Beneficjent: Samorząd Województwa Pomorskiego

 

3) Tytuł Projektu: " Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013"

Zakres robót :

-Modernizacja systemu grzewczego CO i CT- rozbiórka zładu i montaż grzejników, instalacji, armatury

- Wprowadzenie systemu wentylacji mechanicznej

- Modernizacja instalacji elektrycznej - montaż instalacji fotowoltaicznej 

- Przygotowanie konstrukcji i montaż paneli fotowoltaicznych na dachu

- Roboty dociepleniowe 

Beneficjent: Samorząd Województwa Pomorskiego

2 ) Tytuł Projektu: „Rozwój infrastruktury wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia”


Oś priorytetowa: 4 Kształcenie zawodowe
Działanie: 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych
Cel projektu: Zwiększenie dostępności oraz poprawa  warunków i jakości kształcenia w trzech ośrodkach kształcących w zawodach medyczno-opiekuńczych i społecznych: WZSP Nr 2 w Gdańsku, WZSP w Gdyni, WZSP w Słupsku
Dofinansowanie projektu z UE: 7 873 565,71 zł
Beneficjent: Samorząd Województwa Pomorskiego

Państwowa szkoła policealna - Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni
Państwowa szkoła policealna - Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni