BEZPŁATNA SZKOŁA- OFERTA KSZTAŁCENIA

Opiekunka Środowiskowa – forma zaoczna

Wykaz zajęć dydaktycznych na kierunku 

Czas trwania nauki: 1 rok

 1. Podstawy psychologii
 2. Wybrane zagadnienia z socjologii
 3. Teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka
 4. Organizacja opieki środowiskowej
 5. Język migowy
 6. Język obcy w pomocy społecznej
 7. Opieka i pielęgnacja człowieka
 8. Aktywizacja osoby podopiecznej
 9. Trening umiejętności społecznych
 10. Praktyka zawodowa 

Technik sterylizacji medycznej – forma zaoczna

Wykaz zajęć dydaktycznych na kierunku 

Czas trwania nauki: 1 rok

 1. Podstawy organizacji ochrony zdrowia
 2. Zarys anatomii z fizjologią
 3. Język migowy
 4. Język obcy zawodowy
 5. Technologia mycia i dezynfekcji
 6. Technologia sterylizacji
 7. Wykonanie dekontaminacji medycznej
 8. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia
 9. Technologie informatyczne
 10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 11. Komunikacja personalna i społeczna
 12. Praktyka zawodowa

Opiekun Medyczny – forma zaoczna

Wykaz zajęć dydaktycznych na kierunku

Czas trwania nauki: 1 rok

 1. Podstawy organizacji ochrony zdrowia
 2. Zarys anatomii z fizjologią
 3. Język migowy
 4. Język obcy zawodowy
 5. Technologia mycia i dezynfekcji
 6. Technologia sterylizacji
 7. Wykonanie dekontaminacji medycznej
 8. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia
 9. Technologie informatyczne
 10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 11. Komunikacja personalna i społeczna
 12. Praktyka zawodowa

Podstawy przedsiębiorczości – tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć – w wymiarze 20 godzin.

Opiekun w Domu Pomocy Społecznej – forma zaoczna

Wykaz zajęć dydaktycznych na kierunku

Czas trwania nauki: 2 lata

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Podstawy działalności gospodarczej
 3. Język obcy zawodowy
 4. Język migowy
 5. Pedagogika specjalna
 6. Podstawy psychologii i socjologii
 7. Propedeutyka zdrowia
 8. Wybrane zagadnienia z metodyki pracy socjalnej
 9. Technologie informacyjne
 10. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia
 11. Wybrane zagadnienia z rehabilitacji
 12. Organizacja czasu wolnego
 13. Polityka społeczna
 14. Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych
 15. Pracownia pierwszej pomocy
 16. Pracownia arteterapii
 17. Zajęcia praktyczne
 18. Praktyka zawodowa 

Technik Usług Kosmetycznych – forma zaoczna

Wykaz zajęć dydaktycznych na kierunku

Czas trwania nauki: 2 lata

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Marketing w kosmetyce
 3. Język obcy zawodowy
 4. Komunikacja personalna i społeczna
 5. Anatomia z fizjologią
 6. Kosmetologia z elementami chemii kosmetycznej
 7. Dermatologia
 8. Podstawy żywienia
 9. Technologie informatyczne
 10. Podstawy fizykoterapii w kosmetyce
 11. Wykonywanie makijażu twarzy
 12. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu
 13. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych ciała, dłoni i stóp
 14. Praktyka zawodowa

Podstawy przedsiębiorczości - tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć.

Technik masażysta – forma dzienna/stacjonarna

Wykaz zajęć dydaktycznych na kierunku

Czas trwania nauki: 2 lata

 1. Wychowanie fizyczne
 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 3. Podstawy organizacji ochrony zdrowia
 4. Język obcy zawodowy
 5. Promocja zdrowia
 6. Komunikacja personalna i społeczna
 7. Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 8. Język migowy
 9. Technologie informatyczne
 10. Teoretyczne podstawy masażu
 11. Anatomia z fizjologią
 12. Zarys fizjoterapii
 13. Wybrane zagadnienia kliniczne
 14. Pracownia masażu
 15. Diagnostyka i systematyka ćwiczeń w masażu
 16. Zajęcia praktyczne
 17. Praktyka zawodowa

Podstawy przedsiębiorczości - tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć.

Higienistka stomatologiczna – forma stacjonarna

Wykaz zajęć dydaktycznych na kierunku 

Czas trwania nauki: 2 lata

 1. Podstawy organizacji ochrony zdrowia
 2. Technologie informatyczne
 3. Stany zagrożenia życia i zdrowia
 4. Język migowy
 5. Język obcy w stomatologii
 6. Komunikacja personalna i społeczna
 7. Propedeutyka stomatologiczna
 8. Anatomia, fizjologia i patofijologia narządu żucia
 9. Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej
 10. Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym
 11. Działalność profilaktyczno lecznicza higienistki stomatologicznej
 12. Praktyka zawodowa

Podstawy przedsiębiorczości – tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć

Terapeuta zajęciowy – forma dzienna/stacjonarna

Wykaz zajęć dydaktycznych na kierunku 

Czas trwania nauki: 2 lata

 1. Wychowanie fizyczne
 2. Podstawy organizacji ochrony zdrowia
 3. Język obcy zawodowy
 4. Komunikacja personalna i społeczna
 5. Anatomia z fizjologią
 6. Język migowy
 7. Podstawy terapii zajęciowej
 8. Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej
 9. Prowadzenie terapii zajęciowej
 10. Technologie informatyczne
 11. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 12. Wybrane zagadnienia kliniczne
 13. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia
 14. Praktyka zawodowa

Podstawy przedsiębiorczości – tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA – FORMA stacjonarna

Wykaz zajęć dydaktycznych na kierunku 

Czas trwania nauki: 1 rok 

1 Podstawy działalności gospodarczej w ochronie zdrowia
2 Zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc
3 Farmakoterapia w stomatologii
4 Działalność zawodowa asystentki stomatologicznej
5 Dokumentacja medyczna w stomatologii
6 Język obcy w stomatologii
7 Język migowy
8 Asystowanie lekarzowi dentyście
9 Prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej
10 Trening umiejętności społecznych
11 Praktyka zawodowa 
12 *Podstawy przedsiębiorczości – tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć – w wymiarze 20 godzin.

Opiekunka dziecięca – forma stacjonarna

Wykaz zajęć dydaktycznych na kierunku 

Czas trwania nauki: 2 lata

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2. Podstawy działalności gospodarczej
3. Język obcy zawodowy
4. Zarys anatomii z elementami pierwszej pomocy
5. Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
6. Język migowy
7. Technologie informatyczne 
8. Organizacja ochrony zdrowia
9. Teoretyczne podstawy pielęgnowania dziecka
10. Teoretyczne podstawy wychowania dziecka
11. Teoria wychowania muzycznego
12. Teoria wychowania artystycznego
13. Pracownia pielęgnacji dziecka
14. Pracownia wychowania dziecka
15. Wychowanie dziecka poprzez literaturę i muzykę
16. Wychowanie artystyczne dziecka 
17. Zajęcia praktyczne 
18. Praktyka zawodowa 
19 *Podstawy przedsiębiorczości – tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć – w wymiarze 20 godzin.