BEZPŁATNA SZKOŁA MEDYCZNA - OFERTA KSZTAŁCENIA

Opiekunka Środowiskowa – forma zaoczna

Wykaz zajęć dydaktycznych na kierunku 

Czas trwania nauki: 1 rok

 1. Podstawy psychologii
 2. Wybrane zagadnienia z socjologii
 3. Teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka
 4. Organizacja opieki środowiskowej
 5. Język migowy
 6. Język obcy w pomocy społecznej
 7. Opieka i pielęgnacja człowieka
 8. Aktywizacja osoby podopiecznej
 9. Trening umiejętności społecznych
 10. Praktyka zawodowa 

Technik sterylizacji medycznej – forma zaoczna

Wykaz zajęć dydaktycznych na kierunku 

Czas trwania nauki: 1 rok

 1. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 2. Zarys anatomii, fizjologii  i patologii
  z elementami pierwszej pomocy
 3. Język migowy
 4. Język obcy zawodowy w branży medycznej
 5. Technologia mycia i dezynfekcji
 6. Technologia sterylizacji
 7. Wykonywanie dekontaminacji medycznej
 8. Udzielanie pierwszej pomocy z elementami anatomii praktycznej
 9. Zastosowanie technologii informatycznej w ochronie zdrowia
 10. Praktyka zawodowa

Podstawy przedsiębiorczości – tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć – w wymiarze 20 godzin.

Opiekun Medyczny – forma zaoczna

Wykaz zajęć dydaktycznych na kierunku

Czas trwania nauki: 1 rok

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Podstawy działalności gospodarczej
 3. Język obcy zawodowy
 4. Język migowy
 5. Propedeutyka zdrowia
 6. Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 7. Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 8. Technologia informatyczna
 9. Pracownia zabiegów higienicznych
 10. Zajęcia praktyczne
 11. Praktyka zawodowa

Opiekun w Domu Pomocy Społecznej – forma zaoczna

Wykaz zajęć dydaktycznych na kierunku

Czas trwania nauki: 2 lata

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Podstawy działalności gospodarczej
 3. Język obcy zawodowy
 4. Język migowy
 5. Pedagogika specjalna
 6. Podstawy psychologii i socjologii
 7. Propedeutyka zdrowia
 8. Wybrane zagadnienia z metodyki pracy socjalnej
 9. Technologie informacyjne
 10. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia
 11. Wybrane zagadnienia z rehabilitacji
 12. Organizacja czasu wolnego
 13. Polityka społeczna
 14. Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych
 15. Pracownia pierwszej pomocy
 16. Pracownia arteterapii
 17. Zajęcia praktyczne
 18. Praktyka zawodowa 

Technik Usług Kosmetycznych – forma zaoczna

Wykaz zajęć dydaktycznych na kierunku

Czas trwania nauki: 2 lata

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Podstawy działalności gospodarczej
 3. Język obcy zawodowy
 4. Podstawy psychologii
 5. Anatomia
 6. Kosmetologia
 7. Dermatologia
 8. Podstawy żywienia
 9. Technologie informatyczne
 10. Chemia kosmetyczna
 11. Fizykoterapia
 12. Wizaż
 13. Pracownia kosmetyki
 14. Pracownia fizykoterapii
 15. Pracownia wizażu
 16. Pracownia chemii kosmetycznej
 17. Praktyka zawodowa

Technik Masażysta – forma dzienna/wieczorowa

Wykaz zajęć dydaktycznych na kierunku

Czas trwania nauki: 2 lata

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Podstawy działalności gospodarczej
 3. Język obcy zawodowy
 4. Promocja zdrowia
 5. Podstawy psychologii i socjologii
 6. Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 7. Język migowy
 8. Technologie informatyczne
 9. Teoretyczne podstawy masażu
 10. Anatomia z fizjologią
 11. Zarys fizjoterapii
 12. Wybrane zagadnienia kliniczne
 13. Pracownia masażu
 14. Diagnostyka i systematyka ćwiczeń w masażu
 15. Masaż leczniczy w praktyce
 16. Praktyka zawodowa

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA – FORMA WIECZOROWA

Wykaz zajęć dydaktycznych na kierunku 

Czas trwania nauki: 2 lata

 1. Dziełalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 2. Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 3. Stany zagrożenia życia i zdrowia
 4. Język migowy
 5. Język obcy w stomatologii
 6. Komunikacja personalna i społeczna
 7. Propedeutyka stomatologiczna
 8. Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
 9. Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej
 10. Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym
 11. Działalność profilaktyczno lecznicza higienistki stomatologicznej
 12. Praktyka zawodowa

Podstawy przedsiębiorczości – tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć – w wymiarze 30 godzin.

Terapeuta zajęciowy – FORMA dzienna/wieczorowa

Wykaz zajęć dydaktycznych na kierunku 

Czas trwania nauki: 2 lata

 1. Wychowanie fizyczne
 2. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 3. Język obcy w terapii zajęciowej
 4. Podstawy psychologii i pedagogiki
 5. Zarys anatomii, fizjologii i patologii
  z elementami pierwszej pomocy
 6. Język migowy
 7. Podstawy terapii zajęciowej
 8. Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej
 9. Prowadzenie terapii zajęciowej
 10. Komputerowe wspomaganie działalności
  terapeuty zajęciowego
 11. Praktyka zawodowa

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA – FORMA WIECZOROWA

Wykaz zajęć dydaktycznych na kierunku 

Czas trwania nauki: 1 rok 

1 Podstawy działalności gospodarczej w ochronie zdrowia
2 Zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc
3 Farmakoterapia w stomatologii
4 Działalność zawodowa asystentki stomatologicznej
5 Dokumentacja medyczna w stomatologii
6 Język obcy w stomatologii - Język angielski
7 Język migowy
8 Asystowanie lekarzowi dentyście
9 Prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej
10 Trening umiejętności społecznych
11 Praktyka zawodowa 
12 *Podstawy przedsiębiorczości – tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć – w wymiarze 20 godzin.

OPIEKUNKA DZIECIĘCA - FORMA WIECZOROWA

Wykaz zajęć dydaktycznych na kierunku 

Czas trwania nauki: 2 lata

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2. Podstawy działalności gospodarczej
3. Język obcy zawodowy – język angielski 
4. Zarys anatomii z elementami pierwszej pomocy
5. Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
6. Język migowy
7. Technologie informatyczne 
8. Organizacja ochrony zdrowia
9. Teoretyczne podstawy pielęgnowania dziecka
10. Teoretyczne podstawy wychowania dziecka
11. Teoria wychowania muzycznego
12. Teoria wychowania artystycznego
13. Pracownia pielęgnacji dziecka
14. Pracownia wychowania dziecka
15. Wychowanie dziecka poprzez literaturę i muzykę
16. Wychowanie artystyczne dziecka 
17. Zajęcia praktyczne 
18. Praktyka zawodowa 
19 *Podstawy przedsiębiorczości – tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć – w wymiarze 20 godzin.